7. ročník

Zaměřeno na:
a) příprava pokrmů - rozšířeno o ruční práce (vyšívání, látání, splétání košíků atd.)
b) technické práce - práce se dřevem rozšířené o základy řezbářství
c) pěstitelské práce - rozšířeno o pěstování ovocných dřevin a ochranu rostlin