Pracovní činnosti

Předmět se vyučuje v 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Zahrnuje tyto obory:

  • pěstitelské práce
  • technické práce
  • přípravu pokrmů
  • svět práce

Žáci pracují ve skupinkách  nebo samostatně. Výuka vždy probíhá v oborných učebnách. V rámci pracovních činností žáci pečují o okolí školy, využívají cvičnou kuchyň, dílny a výukových programů na PC, seznamují se s informacemi  o středních školách a jejich přijetí.